Eng

ანაბრები

პროკრედიტ ბანკი დაზოგვის კულტურის განვითარებას უწყობს ხელს და თქვენი კომპანიის თავისუფალი ფულადი სახსრების განსათავსებლად, გთავაზობთ სხვადასხვა ტიპის ანაბარს:

  • ვადიანი ანაბარი
  • შემნახველი ანაბარი

განათავსეთ თანხა ანაბარზე სასურველი ვადით და მიიღეთ საპროცენტო შემოსავალი.