Eng

Tender

ტენდერი ავიასააგენტოს მომსახურებაზე

გამოქვეყნდა : 2017-09-29 09:00:00 ბოლო ვადა: 2017-10-04 18:00:00

სს “პროკრედიტ ბანკი” მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების კომპლექსურ მომსახურებაზე ორიენტირებული ერთ-ერთი წამყვანი ბანკია საქართველოში, რომელიც იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს საბანკო მომსახურების ფართო სპექტრს სთავაზობს. „პროკრედიტ ბანკი“ საქართველოში 1999 წლიდან ფუნქციონირებს. ბანკს საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-ის მიერ მინიჭებული აქვს BB რეიტინგი, რომელიც საქართველოში ყველაზე მაღალი შესაძლო რეიტინგია. „პროკრედიტ ბანკი“ საერთაშორისო პროკრედიტ ჯგუფის ნაწილია, რომელიც მსოფლიოს 3 კონტინენტზე მდებარე ბანკებსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს აერთიანებს. პროკრედიტ ჯგუფს სათავეში უდგას პროკრედიტ ჰოლდინგი (მაინის ფრანქფურტი, გერმანია). პროკრედიტ ჰოლდინგსა და პროკრედიტ ჯგუფს ზედამხედველობას უწევს ფინანსური საზედამხედველო ორგანო (BaFin), რომელიც პროკრედიტ ბანკების სანდოობისა და სტაბილურობის გარანტია.

სს “პროკრედიტ ბანკი” - აცხადებს ტენდერს ავია სააგენტოს მომსახურებაზე

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ:

** ტენდერის ძირითადი მოთხოვნები (სპეციფიკაცია);

** სააპლიკაციო ფორმა;

დაინტერესებულმა პირებმა დალუქულ კონვერტში უნდა წარადგინონ:

** ფასები თანდართული ცხრილის მიხედვით.***

** ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;

** შევსებული და ხელმოწერილი სააპლიკაციო ფორმა (იხ.თანდართულ ფაილში);

ტენდერის მოთხოვნები:

** ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია უზრუნველყოს სრული მომსახურება ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 09:00-19:00 საათმდე; ხოლო საჭიროების შემთხვევაში არასამუშაო საათებში მხარდაჭერა .

**მოსახურე კომპანიამ უნდა უზრუნველყოს ბილეთების გამოწერა ბანკს და თურქეთის ავიახაზების შორის გაფორმებული „Turkish Corporate Club Premium Program Agreement“-ით გათვალისწინებული ტარიფით

** ანგარიშსწორების პირობები - აუცილებელია შესრულდეს თვეში ორჯერ;

გთხოვთ, დალუქულ კონვერტზე მიუთითოთ:
** თქვენი კომპანიის დასახელება;

** საკონტაქტო ინფორმაცია (პასუხისმგებელი პირი, ტელეფონი და ელ.ფოსტა);
** ტენდერის დასახელება;
** მიმღები განყოფილების დასახელება: შესყიდვების ქვეგანყოფილება
** წარწერა: ”კონფიდენციალურია”;

**გთხოვთ მოაწერეთ ხელი და დასვით თქვენი კომპანიის ბეჭედი კონვერტის დალუქვის ადგილზე.

სატენდერო წინადადება მოგვაწოდეთ შემდეგ მისამართზე: ალ. ყაზგების გამზ. 21 და განათავსეთ ბანკის პირველ სართულზე არსებულ ტენდერების ყუთში

ტენდერში მონაწილე კომპანია ვალდებულია, პროკრედიტ ბანკის საიტზე (www.procreditbank.ge) გაიაროს რეგისტრაცია (დაადასტუროს ტენდერში მონაწილეობის მიღება)

ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ანგარიში გახსნას ს/ს „პროკრედიტ ბანკიში“

*** ფასები უნდა შეიცავდეს ყველა შესაძლო გადასახადს (დღგ და ა.შ.);შემოთავაზების შემოტანის ბოლო ვადაა: á4 ოქტომბერიáá2017 á წ. (18:00 საათამდე)

აღნიშნული მომსახურების კონტრაქტისთვის გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია გახსნას ანგარიში პროკრედიტ ბანკში

ტექნიკურ/ტენდერის საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ:

მაკა გოგია

ცენტრალიზებული ბექ ოფისის ქვეგანყოფილება

ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”,

სათაო ოფისი, ალ.ყაზბეგის 21

ტელ.: (+995 32) 2202222 (1100)

E-mail: maka.gogia@procreditbank.ge

ორგანიზაციულ საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ მიმართოთ:


რუბენ კაზაროვი

შესყიდვების ქვეგანყოფილება

ს.ს. ”პროკრედიტ ბანკი”,
სათაო ოფისი, ალ.ყაზბეგის 21

ტელ.: (+995 32) 2202222 (1571)

E-mail: tenders@procreditbank.ge